Projecten

Projecten zijn de afgelopen jaren door Verstandvantpand.nl divers uitgevoerd.

Voorbereiding, vergunningen, aanbesteding en opleveringen.

Sinds de oprichting in 2006 hebben wij voor diverse opdrachtgevers;

  • Vele restauratieprojecten opgestart en opgeleverd, waaronder korenmolens, torens, herenhuizen, boerderijen, en losse objecten (kunstobjecten).
  • Tal van onderhoudswerken van grote gebouwen aangepakt.
  • Sloopwerken aan NS gebouwen als het station te Roosendaal begeleid en opgeleverd.

Voor de diverse opdrachtgevers zijn in de afgelopen jaren door ons op inhuurbasis mooie projecten als boven omschreven uitgevoerd, waarbij we trots zijn op het uiteindelijke eindresultaat. De warme woorden van bewonderaars geven hier veel blijk van steunbetuiging en waardering.